Tổng đài điện thoại

Xu hướng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, nhu cầu trao đổi thông tin giữa các phòng ban ngày càng nhiều nên việc trang bị một tổng đài điện thoại là điều không thể thiếu

Khách hàng sẽ có lợi ích khi lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ

 • Tổng đài nội bộ giúp giảm chi phí .
 • Chi phí liên lạc nội bộ giữa công ty miễn phí
 • Không cần nhiều đường dây điện thoại bưu điện,các máy nhánh sử dụng chung số bưu điện
 • Quản lý thông tin cuộc gọi, hạn chế những cuộc gọi không cần thiết
itnetviet.com tổng đài điện thoại

Dịch vụ lắp đặt tổng đài nội bộ

 • Khảo sát hệ thống công trình
 • Vẽ sơ đồ thiết kế hệ thống
 • Lập bảng dự toán thiết bị
 • Với kinh nghiệm nhiều năm chúng tôi đảm bảo một hệ thống lắp đặt hoàn hảo
 • Dánh dấu đánh số đảm bảo thuận tiện theo dõi kiểm tra
 • Tư vấn hệ thống lắp đặt tổng đài
 • Tư vấn chạy mạng hệ thống tổng đài cũng như thiết kế hệ thống mạng
 • Đưa giải pháp hữu hiệu về thoại cho tổng đài
 • Bàn giao nghiệp thu hệ thống tổng đài chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ bảo hành bảo trì đặc biệt cho khách hàng với dịch vụ hoạt động 24/24 giúp cho hệ thống của khách hàng luôn hoạt động online không bị gián đoạn